Szkolenie specjalistyczne w termowizji.

    Obsługa kamer Flir Systems jest bardzo prosta. Każda kamera w naszej ofercie zawiera niezwykle proste i intuicyjne menu w języku polskim, do każdej kamery dołączona jest przejrzysta instrukcja obsługi, również w jezyku polskim.

O sukcesie i korzyściach płynących z użycia kamery termowizyjnej w pomiarach nie decyduje jednak sam sprzęt. Nie znając specyfiki branży i nie znając zagadnień teroetycznych związanych z prowadzeniem pomiarów można pobłądzić we wnioskach.

    Termografia opiera się na czterech filarach; odpowiednio dobrana jakość sprzętu, znajomość branży tematu pomiarów, warunki środowiskowe w czasie prowadzenia badań i znajomość teorii termografii. Te zagadnienia są głównym tematem naszych szkoleń.


    Oferujemy szkolenia praktyczne i teoretyczne w naszej siedzibie lub w siedzibie klienta z wykorzystaniem jego urządzeń.

Nasi trenerzy to praktycy z wieloletnim doświadczeniem termograficznym w swojej branży.

W sprawie szczegółowego programu szkoleń prosimy o kontakt.

Szkolenie

Termografia / Termowizja dla Służb Utrzymania Ruchu.


Szkolenie zapoznaje z metodą diagnostyki opartą na kontroli rozkładu temperatury elementów maszyn i urządzeń.
Metoda pozwala ocenić ich stan i jakość pracy a jej stosowanie przekłada się na wzrost efektywności pracy poprzez minimalizację czasu przestojów, strat energii i materiałów eksploatacyjnych.

Szkolenie

Termografia / Termowizja dla budownictwa.


Szkolenie przeznaczone jest dla Audytorów energetycznych budynków, zarządców nieruchomości, służb technicznych wykonawców inwestycji budowlanych. Obejmuje zagadnienia kontroli jakości izolacji, prawidłowego funkcjonowania instalacji budynków.

Szkolenie

Termografia / Termowizja dla energetyków.


Szkolenie przeznaczone szczególnie dla służb zarządzających sieciami przesyłowymi.

Może obejmować zagadnienia związane z wytwarzaniem, przesyłem i odbiorem energii.

Szkolenie

Termografia / Termowizja dla pracowni pomiarowych.


Szkolenie przeznaczone dla osób i firm, które w ramach swojej działalności planują wykorzystanie termografii jako głównego lub dodatkowego źródła dochodu.

Szkolimy w tym jak prowadzić ten biznes.

Copyright © 2009 TermoEnergia. All rights reserved DaDa

Informacje: Termoenergia - Autoryzowany Dystrybutor FLIR Systems.  kontakt@termoenergia.pl, +48 501 243 376; +48 22 300 05 35

Kamery termowizyjne Flir Systems. Bezpośredni importer. Specjalistyczne szkolenia.

Zapraszamy na nową stronę:  Szkolenia /Link otworzy nową stronę w nowej karcie./