24°, f=17 mm


 1. Uniwersalny obiektyw dla bliskich i oddalonych obiektów.

Jeszcze lepsza funkcja MSX.

Opatentowana przez Flir Systems technologia zapewnia uwidocznienie zarysów obiektów na obrazie termowizyjnym. Kontury obrazu w świetle widzialnym pokrywają sie z elementami obrazu termowizyjnego. W tej serii kamer ustawiono obiektywy na podczerwień i światła widzialnego w jednej płaszczyźnie i jeszcze bliżej siebie - daje to jeszcze lepszy efekt konturowania.

Inteligentne obiektywy.
Obiektywy nie są już przypisane do jednej kamery termowizyjnej. Każdy obiektyw tej serii posiada procesor z którego kamera odczytuje dane i koryguje swoje ustawienia. To daje dużą elastyczność. Możesz teraz dokupić obiektyw w dowolnym momencie użytkowania kamery lub współdzielić go z innymi kamerami tej serii, bez konieczności dodatkowej synchronizacji.

Flir Systems przygotował 3 obiektywy.


Uwaga. Dla kamery E53 nie są dostępne obiektywy 14 i 42 stopni..

Jakość detektora

Parametry kamery termowizyjnej, które decydują o tym czy i jak szybko zobaczymy temperatury, których szukamy na powierzchni badanego obiektu. Dobierz parametry detektora kamery termowizyjnej tak aby pomiar był sukcesem.

Jakie to ma znaczenie w praktyce?

Flir E53, E75, Flir E85, Flir E95

Nowości w świecie termowizji.

Kamery termowizyjne Flir Systems. Bezpośredni importer kamer i oprogramowania. Specjalistyczne szkolenia.

Akcesoria w cenie kamery.


waliza transportowa, kamera termowizyjna z obiektywem, 2xbateria, ładowarka biurkowa do baterii, osłona przednia obietywu, zasilacz, kabel USB-C, instrukcja obsługi w języku polskim, oprogramowanie Flir Tools w wersji elektronicznej, karta SD 8GB.

Zastosowanie kamer termowizyjnych w przemyśle.

Prezentujemy przewodnik dotyczący wykorzystania kamer termowizyjnych i zjawiska termowizji w zastosowaniach w zakładach przemysłowych.


przemysl zastosowanie.pdf

[8,7Mb]

Materiał do pobrania

Zastosowanie kamer termowizyjnych w budownictwie i odnawialnych źródłach energii.

Prezentujemy przewodnik dotyczący wykorzystania kamer termowizyjnych i zjawiska termowizji w zastosowaniach w budownictwie.


budownictwo zastosowanie.pdf

[2 Mb]

Dlaczego ta seria kamer...

... jest najlepsza w swojej klasie.

1

Uwaga.

Wpływ poszczególnych parametrów detektora na jakość pomiaru kamery termowizyjnej omawiamy na naszych szkoleniach poświeconych zastosowaniu termografii w branży budowlanej, przemyśle i energetyce. Zapraszamy. Zapytaj o szkolenie.

Przykładowe termogramy wykonane kamerą termowizyjną Flir E95 o rozdzielczości detektora 464x348.

2

14°, f=29 mm


 1. Teleobiektyw; idealny do pomiarów małych, oddalonych obiektów. Szczególnie przydatny w pomiarach elementów sieci przesyłowych, podstacji czy urządzeń przemysłowych. Bardzo przydatny w pomarach stanu izolacji budynków, szczególnie na wyższych kondygnacjach.

 2. Niedostępny dla modelu E53.

42°, f=10 mm


 1. Obiektyw szerokokątny pozwala powiększyć obszar obserwacji. Sprawdza się szczególnie dobrze w małych pomieszczeniach budynków, w rozdzielniach elektrycznych czy przy pomiarach maszyn i urządzeń.

 2. Niedostępny dla modelu E53.

3

obraz termograficzny bez MSX

obraz termograficzny z MSX

5

Laser x4.

Wskazuje, mierzy odległość, oblicza powierzchnie i automatycznie reguluje ostrość.

Laser umieszczony nad obiektywem kamery może pełnić kilka funkcji:

 1. 1. wskaźnik - pozwala zorientować się operatorowi na co „patrzy” kamera termowizyjna a skuteczność poprawi „punkt lasera” wyświetlany jednocześnie na monitorze kamery,

6

Lokalne parametry pomiaru.

Teraz dla każdego punktu i obszaru pomiarowego  wprowadzonego na monitor kamery możesz wprowadzić indywidualne parametry pomiaru:

współczynnik emisyjności, temperaturę odbitą i odległość kamery od obiektu. To niezwykle istotne jeżeli chcesz, jeszcze w terenie, określić precyzyjnie różnice temperatur obiektów o różnych właściach emisji promieniowania podczerwonego. Funkcja dostępna jest dla wszystkich narzędzi pomiarowych kamery a także w oprogramowaniu darmowym Flir Systems dla komputerów i urzadzeń mobilnych.

7

Film radiometryczny w formacie .csq.

 1. Teraz Twoja praca z kamerą nie musi opierać się tylko i wyłącznie na wykonywaniu zdjęć termograficznych. Zarejestruj zmiany temperatury obserwowanego obiektu na filmie w formacie radiometrycznym .csq.

 2. W pracowni, przed komputerem, prześledź zarejestrowany proces analizując klatkę po klatce. Możesz nanosić dowolnie wybrane z oprogramowania Flir Tools funkcje pomiarowe i zachowywać klatkę jako osobny termogram w formacie .jpg.

 3. Ta funkcja wspiera szybszy pomiar i dokładniejszą analizę.

4

Programowalny przycisk.

Programowalny przycisk pozwala przypisać funkcję kamery, którą potrzebna jest najczęściej. Do dyspozycji jest kilkadziesiąt możliwości. Koniec z wyszukiwaniem i stratą cennego czasu podczas pomiarów w terenie.

8

Komentarz do termogramu.

Do każdego termogramu można dodać komentarz w postaci:

1. notatki głosowej,

2. notatki wpisanej z klawiatury kamery,

3. wyboru gotowego wpisu przygotowanego w komputerze i przesłanego do kamery,

4. szkicu narysowanego na monitorze kamery.

9

Alarmy z kamery.

Do dyspozycji mamy kilka rodzajów alarmów:

1. izotermy powyżej zadanej temperartury,

2. poniżej zadanej temperartury,

3. w zakresie między zadanymi temperaturami,

4. alram punktu rosy,

5. alarm izolacji.

10

Geolokacja termogramów.

Kamery zaopatrzone są w GPS i kompas. Teraz będzie można opisać położenie obiektu, nanieść na mapę Google i określić ustawienie obiektu np. budynku, względem kierunków świata.

11

Foldery z termogramami.

Można tworzyć własne foldery w których pogrupowane będą termogramy, można zmienić ich nazwę, przenosić pliki między folderami i usuwać.

Różnice między kamerami termowizyjnymi serii Flir Ex5

320 x 240 rozdzielczości

76 800  pixeli pomiarowych

mak. temperatura pomiaru 650 oC

1 punkt pomiarowy

384 x 288 rozdzielczości

110 592  pixeli pomiarowych

mak. temperatura pomiaru 1200 oC

3 punkty pomiarowe

3 obszary pomiarowe

obliczanie obszaru

464 x 348 rozdzielczości

161 472  pixeli pomiarowych

mak. temperatura pomiaru 1500 oC

3 punkty pomiarowe

3 obszary pomiarowe

obliczanie obszaru

programowanie zdjęć pokladkowych

Flir E75

Flir E85

Flir E95

Pełna lista parametrów i funkcji poszczególnych modeli podana jest w cenniku.

Zalety funkcji:

 1. Ostrzejszy obraz termiczny - uwidocznienie wszystkich istotnych elementów badanego obiektu, łącznie z możliwością odczytania np. kształtu, zarysu obiektów jak również możliwość odczytania treści na tabliczkach znamionowych.

 2. Szybsza lokalizacja kształtu a tym samym szybsza droga do rozwiązania problemu.

 3. Duże ułatwienie przy produkcji raportów, często możliwość wyeliminowania zdjęcia w świetle widzialnym.

 4. Funkcja dostępna również z funkcją UltraMAX.

P

 1. 2. mierzy odległość - laser zawiera nadajnik i odbiornik. Uruchamiając funkcję dalmierza nadajnik wysyła sygnał a czas w jakim sygnał powróci do odbiornika przeliczany jest na odległość. Wynik wyświetlany jest na monitorze kamery i zapamiętywany razem z termogramem,

3. liczy pole powierzchni - teraz kamera obliczy obszar występowania anomalii np. w izolacji budynku lub powierzchnię zawilgocenia,


4. autofocus - jedną z metod automatycznej regulacji ostrości obrazu jest wykorzystanie wiązki lasera.

Druga metoda automatycznej regulacji ostrości obrazu opiera się na maksymalizacji kontrastu.

Na powyższych termogramach prezentujemy możliwości oprogramowania Flir Tools i Flir Tools Plus.

Zastosowano funkcje takie jak: palety kolorów, MSX, Fuzję termiczną, funkcje pomiarowe typu: regularny i nieregularny obszar oraz delta T, czyli różnice temperatur między wskazaniami funkcji pomiarowych

Flir E75

Flir E85

Rozdzielczość detektora podczerwieni (pixel x pixel)

320 x 240

464 x 348

Flir E95

<40 mK  lub <0,04 oC

<30 mK  lub <0,03 oC

<50 mK lub <0,05 oC

Czułość termiczna NETD dla obiektywu (mK,oC)

384 x 288

Obiektyw kamery termowizyjnej (°x°)

24° x 18°

42° x 32°

14° x 10°

uniwersalny

szerokokątny

teleobiektyw

1.31 dla 24°

2.41 dla 42°

0.75 dla 14°

Rozdzielczość przestrzenna IFOV dla obiektywu (mrad/pixel)

uniwersalny

szerokokątny

teleobiektyw

uniwersalny

szerokokątny

teleobiektyw

Zakres mierzonej temperatury (°C)

–20  +650°C

/opcja +1000°C/

–20  +1200°C

–20  +1500°C

Flir E53

240 x 180

–20  +650°C

24° x 18°


<40 mK  lub <0,04 oC


1.31 dla 24°


240 x 180 rozdzielczości

43 200  pixeli pomiarowych

mak. temperatura pomiaru 650 oC

1 punkt pomiarowy

3 obszary pomiarowe

Flir E53

Przykłady zastosowania kamer termowizyjnych.

Kamera termowizyjna znajdzie zastosowanie wszędzie tam gdzie temperatura jest wyznacznikiem bezpieczeństwa i jakości.

Copyright © 2009 TermoEnergia. All rights reserved DaDa

Informacje: Termoenergia - Autoryzowany Dystrybutor FLIR Systems.  kontakt@termoenergia.pl, +48 501 243 376; +48 22 300 05 35