Termowizja zabezpiecza przed pożarem.

Kilka lat temu pożar strawił magazyn wyrobów gotowych jednego z największych w Europie producentów płyt izolacyjnych z włókien drzewnych. Zakład spełniał wszystkie wymogi zabezpieczenia przeciwpożarowego; magazyny zakładu wyposażone były w system przeciwpożarowy w postaci czujników dymu a na terenie zakładów działała Zakładowa Straż Pożarna. Straty oszacowano na ponad 10 mln złotych nie licząc strat związanych z nadszarpnięciem zaufania u odbiorców, którzy musieli wykazać się cierpliwością w oczekiwaniu na wyprodukowanie już zamówionych płyt w środku sezonu budowlanego.

Przyczyną pożaru był samozapłon płyt zgromadzonych w magazynie a wywołany nierównomiernym rozłożeniem wilgoci na przekroju płyt w procesie suszenia. To zjawisko z którym borykają się wszystkie zakłady produkcji płyt pilśniowych. Na przełomie kilku ostatnich lat /2001-2007/ u największych polskich producentów problem samozapłonu był przyczyną  mniejszych lub większych pożarów.

Pod koniec roku  lider w produkcji płyt pilśniowych twardych z włókien drzewnych zlecił wykonanie projektu i instalację Systemu Monitoringu opartego na kamerach termowizyjnych FLIR Systems AB.

Zadaniem Systemu miała być stała kontrola temperatury powierzchni płyt po procesie suszenia a w przypadku przekroczenia temperatury uznanej za graniczną wszczęcie alarmu.

Wymgania dla Systemu:

Wymagania jakie postwił Zleceniodawca;

 1. 1.jednoczesny monitoring dwóch lini technologicznych produkcji płyt,

 2. 2.centralna jednostka PC Systemu ma być zainstalowana w Sterowni należącej do jednej z lini produkcyjnej /odległość Sterowni od kamer ok.120m i ok.30m/,

 3. 3.pomiar temperatury jednocześnie w każdym punkcie powierzchni płyty,

 4. 4.pomiar w czasie rzeczywistym,

 5. 5.obraz rozkładu temperatury otrzymywany natychmiast i natychmiast poddany analizie a w razie przekroczenia temperatur granicznych wywołujący samoczynnie alarm,

 6. 6.automatyczna rejestracja obrazu alarmowego zawierającego datę godzinę i temperaturę przekroczenia,

 7. 7.możliwość podłączenia zewnętrznych urządzeń alarmowych; wizualnych i dźwiękowych,

 8. 8.pomiar bezpieczny dla obsługi, bezdotykowy,

 9. 9.System powinien być odporny na spadki lub czasowe wyłączenie zasilania,

 10. 10.oprogramowanie Systemu powinno umożliwiać zdalną obsługę kamer;

 11. 11.zmiana temperatur granicznych – alarmowych,

 12. 12.swobodne określanie punktów bądź obszarów pomiarowych,

 13. 13.wykonywanie i zachowywanie w dowolnym momencie w archiwum termogramów /zdjęć w podczerwieni/,

 14. 14.regulacja ostrości,

 15. 15.z uwagi na zagrożenie przeciwpożarowe konieczność zastosowania zasilania 24V.

Warunki pracy Systemu

 1. 1.temperatura powietrza     -10  +60oC

 2. 2.temperatura monitorownych płyt   +10 +180oC

 3. 3.czas pracy Systemu    24 h/dobę, 365 dni/rok

 4. 4.zapylenie    bardzo silne

Prace obejmowały nastepujące etapy;

 1. I.projektowy

 2. II.montażowy

 3. III.wdrożeniowy

 4. IV.szkoleniowy

Termogramy i funkcje Systemu

Zainstalowany System spełniał w zakładzie dwie podstawowe funkcje;

 1. 1.Nadzór przeciwpożarowy płyt wychodzących po procesie suszenia.

 2. 2.Zbiera informacje o rozkładzie temperatury na powierzchi płyt po porcesie suszenia.

Termogram przedstawia rozkład liniowy temperatury na powirzchni płyty po opuszczeniu suszarni.

Termogram przedstawia wykryte ognisko zapalne na powierzchni płyty.

Etap projektowy

Obejmował przeprowadzenie wizji lokalnej w halach producyjnych, dobór odpowiednich urządzeń i wybór podwykonawcy do ułożenia sieci logicznej i zasilania 24V oraz elementów konstrukcji nośnej kamer.

Wynikiem przeprowadzenia wizji lokalnej była decyzja o zastosowaniu urządzeń odpornych na pracę w wysokiej temperaturze /do 100oC/ w bardzo silnym zapyleniu i podwyższonej wilgotności.

Zdecydowano zastosować kamery termowizyjne ThermoVision A320 produkcji Flir Systems AB o rozdzielczości 320x240 i czułości termicznej 0,08oC z autofokusem współpracującą z oprogramowaniem IrMonitor.

Oprogramowanie umożliwia stały monitoring rozkładu temperatury w wybranych obszarach w polu widzenia kamery. Umożliwia również ustawienie kilku poziomów alarmu informującego o przekroczeniu zadanej temperatury. Ponadto oprogramowanie daje możliwość manualnej lub automatycznej rejestracji termogramów na serwerze a także wysyłanie termogramów emailem na wskazany adres.

W tak trudnych warunkach pracy kamera termowizyjna powinna być odpowiednio zabezpieczona i tu zdecydowano się na wykorzystanie obudowy o klasie odporności IP66 ze szkłem germanowym firmy VideoTec z Włoch.

Etap montażowy

Prace instalacyjne polegały na odpowiednim umocowaniu kamer w obudowach /na wysokości 10 i 6 metrów/ i poprowadzeniu sieci logicznej i zasilania.

Etap wdrożeniowy

Polegał na przeprowadzniu szeregu testów przekazu sygnału cyfrowego z kamer do Sterowni, wykonaniu termogramów i kontroli sprawności działania funkcji alarmowych i rejestrujących Systemu.

W trakcie prac testowych nie uzyskano połączenia z kamerą oddaloną o ok. 120 m od Sterowni. Stwierdzono brak zasilania kamery a przyczyną był spadek napięcia w wyniku dużej odległości. Zastosowano switch i większy przekrój przewodów zasilających.

Etap szkoleniowy

Po zakończeniu testów przeprowadzono szkolenie dla pracowników Inwestora. Przygotowano dokumentacje powykonawczą i instrukcje – manuale obsługi oprogramowania.

Realizacja inwestycji trwała z przerwami 4 tygodnie a ciągłej pracy około 5 dni roboczych. Od chwili zlecenia do oddania Systemu minęło 10 tygodni.


Schemat instalacji.

Copyright © 2009 Termoenergia. All rights reserved DaDa

Informacje: Termoenergia - Autoryzowany Dystrybutor  FLIR Systems.  kontakt@termoenergia.pl, +48 501 243 376; +48 22 300 05 35

Instalacja Systemu Monitoringu opartego na kamerach Flir Systems.

Kamery termowizyjne Flir Systems. Bezpośredni importer kamer i oprogramowania. Specjalistyczne szkolenia.